Dostawa i zwroty

Dostawa

1.  Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni:

- od zaksięgowania należności za zamówiony Towar (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym),

- od autoryzacji transakcji (w przypadku Płatności online),

- potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (w przypadku płatności przy odbiorze Towaru).

2. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towaru, zależnego od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia. Dostawa Towaru przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym, o czym informujemy na stronie Sklepu.

Metody dostawy: 
 Kurier dpd - 20 zł 
 Odbiór osobisty - 0zł
 Inpost poczkomaty 24/7 - 15złZwroty

 
Prawo odstąpienia od umowy – dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców-konsumentów

 

1. Zgodnie z przepisem art. 27 oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą-konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązaną do przeniesienia jej własności, lub od dnia zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór został zawarty w Załączniku nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie może zostać złożone np. w formie pisemnej – wysłane na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie lub w formie mailowej – na adres kontakt@meflore.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Klient, który odstępuje od Umowy Sprzedaży, zobowiązany jest zwrócić Towar do Sprzedawcy. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć  na adres Sprzedawcy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi – obciąża Klienta.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z zastrzeżeniem pkt.6), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale VIII Zwrot należności Klientom.

6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym dziale, Sprzedawca odeśle Klientowi zwrócony Towar na jego koszt.

9. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Zgodnie z powyższym, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w przypadku, gdy Towar został przygotowany na indywidualne zlecenie Klienta wg jego wytycznych lub został dla niego spersonalizowany (np. Towar zawierający zamówiony grawer).